...

10 jaar garantie – Uitzonderlijk vakmanschap sinds 1941 – Tijdelijk gratis verzending*

10 jaar garantie - Uitzonderlijk vakmanschap sinds 1941 - Tijdelijk gratis verzending*

10 jaar garantie

M
UW PRIVACY IS BELANGRIJK VOOR ONS.

Deze pagina is het laatst aangepast op 23 november 2021.

Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen als u een product en/of dienst afneemt van RIZZ B.V. of als u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Wij doen er alles aan om de privé-gegevens die we van uw ontvangen, ook écht privé te houden. Uw gegevens worden opgeslagen in een veilige database en wij geven geen toegang aan derden voor commerciële doeleinden.

Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Company: RiZZ B.V.
Contact persoon: Wesley van de Burgt
Bezoek adres: Ambachtsstraat 11, 3861 RH, Nijkerk, The Netherlands
E-mail[email protected]
Telefoonnummer: +31 33 247 77 00
Kamer van koophandel nummer: 08020204

Om te zorgen dat de overgekomen levering en of dienst in orde is, hebben we een aantal gegevens van u nodig. Hieronder leest u welke:

 • voor de uitvoering van de overeengekomen levering en dienst(en): uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer (mobiel) en e-mailadres;
 • voor het retourneren van aankopen: uw naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres;
 • voor betaling en afhandeling van facturen: uw naam, adres, postcode en woonplaats;
 • voor het aanvragen van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • voor het versturen van nieuwsbrieven: uw naam en e-mailadres;
 • voor de behandeling van vragen en klachten: uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer;
 • voor Cookies: dit zijn kleine informatiestukjes die worden opgeslagen in uw webbrowser, Deze cookies zorgen ervoor dat u niet iedere keer dezelfde gegevens hoeft in te vullen. Ook delen we cookies uit om onze website beter te maken, o.a. door persoonlijke aanbiedingen en advertenties te laten zien. Wilt u dit niet? Geen probleem, u kunt ze altijd uitzetten in uw webbrowser. Wilt u meer hierover lezen, klik hier voor meer informatie.

RIZZ B.V. is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het bijhouden van de klantenadministratie en administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. RIZZ B.V. is verantwoordelijk om alle gegevens juist en goed te verwerkingen namens RIZZ B.V., waaronder www.rizz.design en zal volgens de AVG richtlijnen handelen.

RIZZ B.V. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeengekomen leveringen en de daar bijhorende diensten, het incasseren van betalingen, klantenservice, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door RIZZ B.V. opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot het leveren van een product en/of dienst door RIZZ B.V. Zonder deze verstrekking van gegevens is het voor RIZZ B.V. niet mogelijk om de overeenkomst uit te voeren.

RIZZ B.V. gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en stelt alles in het werk om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk zijn gecompromitteerd. In het geval van een datalek zal RIZZ B.V. altijd passende maatregelen nemen om de betrouwbaarheid van de website en uzelf te waarborgen. Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens op een verkeerde manier worden gebruikt, verkregen of opgeslagen en het voor u niet mogelijk is om uw gegevens ondanks herhaalde verzoeken te verwijderen, kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 • in het geval van uitvoering van de overeenkomst: 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst voor eventuele toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming hebt gegeven om de persoonsgegevens langer te bewaren of als de gegevens nodig zijn
 • bij terugbetaalbare retourzendingen: 2 maanden na teruggave van de retourzending;
 • bij betaling en afhandeling van facturen: 7 jaar na betaling van de betreffende factuur, ter voldoening aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
 • bij een offerteaanvraag: 7 jaar na de datum van verzending van de offerte;
 • in het geval van de nieuwsbrief: na opzegging;
 • in geval van behandeling van vragen en klachten, na naar tevredenheid van de klager opgeloste klacht.
 • om de overeenkomst goed te laten verlopen kan RIZZ B.V. gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. Zij bewaren de gegevens in ieder geval zo lang als nodig is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

De persoonsgegevens zullen in geen geval worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor RIZZ B.V., tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is gevraagd aan de betrokkene.

Op alle externe doorgiften van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.
Voor de uitvoering van de overeenkomst maakt RIZZ B.V. gebruik van een externe nakomingspartij. Persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst worden verstrekt aan onze nakomingspartij.

RIZZ B.V. maakt gebruik van een betalingsprovider om facturen te innen. Persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het innen van betalingen worden verstrekt aan onze betalingsprovider.

RIZZ B.V. maakt gebruik van een accountant om betalingen te verwerken. Persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen worden verstrekt aan onze accountant.
Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt RIZZ B.V. gebruik van een e-mailserviceprovider. Persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het verzenden van de nieuwsbrief worden verstrekt aan onze e-mailserviceprovider.

Als u meer informatie wilt over met welke derden uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar [email protected].

WordPress Image Lightbox Plugin